تبلیغات شما اینجا
بستن تبلیغات [X]
نظام مهندسی نقشه برداری - صفحه 129
برس حرارتی مو

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

فصل اول: سیستم زمین

کد آموزش: LN003

این متن، گزیده و برگرفته از فیلم آموزشی است. برای مشاهده جزئیات این آموزش، لطفا محصولات آمادگی آزمون نظام مهندسی را مشاهده کنید.

الف) ساختار سیستم: سیستمی که نقطه نول ترانسفوماتور آن مستقیما به زمین و بدنه آن مسقیما به نول ترانسفورماتور متصل می شود. استفاده از سیستم TN در حالت کلی در ایران اجباری است، مگر اینکه از سیستمی خاص و با مجوز از مراجع رسمی استفاده شود.

ب) رفتار سیستم: در سیستم های TN آنچه اهمیت ویژه ای دارد، وقوع اتصال به بدنه تک فاز است، چرا که اتصال به بدنه دو یا سه فاز منجر به عملکرد فیوز شده و مشکل خاصی ایجاد نمی کند.

ادامه مطلب


فصل اول: سیستم زمین

کد آموزش: LN002

این متن، گزیده و برگرفته از فیلم آموزشی است. برای مشاهده جزئیات این آموزش، لطفا محصولات آمادگی آزمون نظام مهندسی را مشاهده کنید.

الف) ساختار سیستم: در این سیستم، نقطه نول ترانسفورماتور یا از زمین عایق است یا با یک امپدانس به زمین متصل شده در حالیکه بدنه مصرف کننده مستقیما به زمین متصل شده است.

ب) نحوه رفتار سیستم: با وقوع اتصال بدنه در سیستم IT، جریان از مسیر اتصال به زمین بدنه، به زمین منتقل می شود. با توجه به اینکه ترانسفورماتور یا از زمین عایق است یا با امپدانس بزرگی به زمین وصل شده، پس این جریان ایجاد شده از ترانسفورماتور عبور نمی کند. از این رو، در سیستم IT با اولین اتصال بدنه مدار از کار نمی افتد و به کار خود ادامه می دهد.

ادامه مطلبنام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاري مجدد)